Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης
Αγροτικά - Κτηνοτροφικά

Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης

Ξεκίνησε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας η υποβολή προτάσεων για την ένταξη στις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της…