Αειφορική διαχείριση και προστασία του τρυγονιού.
Ελλάδα

Αειφορική διαχείριση και προστασία του τρυγονιού.

Επιστολή προς τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Karmenu Vella, απέστειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και…