Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου, 2021
Πληρωμές στο “Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων”
Αγροτικά - Κτηνοτροφικά

Πληρωμές στο “Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων”

Πληρωμές της Δράσης 2.3 (Β) "Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαροτεύτλων"  του Μέτρου 2.1.4. του ΠΑΑ 2007-2013, για το έτος εφαρμογής…

Pin It on Pinterest