Λάρισα: 6η Μηχανοκίνητη Πορεία – Διαμαρτυρία
Λάρισα

Λάρισα: 6η Μηχανοκίνητη Πορεία – Διαμαρτυρία

Συμμετέχει στην 6η Μηχανοκίνητη Πορεία - Διαμαρτυρία η ΠΠΛ-Μ <<Μετά…