Κάθειρξη 12 & 6 ετων σε δύο Λαρισαίους μηχανικούς
Λάρισα

Κάθειρξη 12 & 6 ετων σε δύο Λαρισαίους μηχανικούς

Χρειάστηκαν να συγχωνευτούν και να συνεκδικαστούν 8 παραπεμπτικά βουλεύματα, να καταθέσουν 35 μάρτυρες κατηγορίας και άλλοι έξι υπεράσπισης, σε 6…