«Από το χωράφι στο ράφι» στον Αμπελώνα Λάρισας.
Αμπελώνας

«Από το χωράφι στο ράφι» στον Αμπελώνα Λάρισας.

Το φρέσκο είναι εμπιστοσύνη στην καλή δουλειά, στους δεσμούς γης, στους δρόμους που οδηγούν στην ποιότητα. Το φρέσκο είναι υγεία…