Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Λάρισα
Λάρισα

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Λάρισα

"Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας·…