ΛΑΡΙΣΑ: Aναστήλωση του κτιρίου Μπεζεστένι
Λάρισα

ΛΑΡΙΣΑ: Aναστήλωση του κτιρίου Μπεζεστένι

Υποβλήθηκε φάκελος για την αναστήλωση του κτιρίου Μπεζεστένι • Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠ.Αν.Ε.Κ) για τη «Δημιουργική…