Προσοχή! Ανακαλείται πασίγνωστο φάρμακο- κρέμα.
Ελλάδα

Προσοχή! Ανακαλείται πασίγνωστο φάρμακο- κρέμα.

Την ανάκληση της παρτίδας Κ7210211 (ημερ. λήξης 02/2021) του φαρμακευτικού προϊόντος «Fenivir tinted cream 1% w/w» -κατόπιν ενημέρωσης του Κατόχου…