Ανακαλούνται «επικίνδυνες» παιδικές κούπες – Προσοχή!
Ελλάδα

Ανακαλούνται «επικίνδυνες» παιδικές κούπες – Προσοχή!

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), σχετικά με τη διακίνηση προϊόντος,…