Αμπελώνας: Συνεχίζεται η κοπή/κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων.
Αμπελώνας

Αμπελώνας: Συνεχίζεται η κοπή/κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων.

Συνεχίζεται η κοπή/κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων στο Δήμο Τυρνάβου και αυτή…