Προδημοσίευση 2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)
Αγροτικά - Κτηνοτροφικά

Προδημοσίευση 2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)

«Προδημοσίευση 2ης πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014…