ΚΛΙΜΑ

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή

Κώστας Αγοραστός: «Στόχος μας να ετοιμάσουμε τον μηχανισμό αντιμετώπισης των συνεπειών από την κλιματική αλλαγή» Στο ΕΣΠΑ / Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 εντάχθηκε από [.....]