Κατολισθήσεις – Έκλεισαν δρόμοι εξαιτίας μεγάλης ποσότητας λάσπης στην Αγιά Λάρισας.
Λάρισα

Κατολισθήσεις – Έκλεισαν δρόμοι εξαιτίας μεγάλης ποσότητας λάσπης στην Αγιά Λάρισας.

Κλειστός παραμένει ο δρόμος προς το χωριό Σκλήθρο του δήμου…