Έκκληση Αγοραστού προς ΔΕΗ
Αγροτικά - Κτηνοτροφικά

Έκκληση Αγοραστού προς ΔΕΗ

Άμεσες ενέργειες από τη ΔΕΗ για γρήγορη αποκατάσταση των βλαβών…