Σύσταση ομάδα εργασίας σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών
Αγροτικά - Κτηνοτροφικά

Σύσταση ομάδα εργασίας σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών

Μετά από εντολή του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννη…