Καλό Μήνα – 1 Ιουλίου 2018
Ελλάδα

Καλό Μήνα – 1 Ιουλίου 2018

Ο Ιούλιος έφτασε στα πόδια μας σαν κύμα που στέλνει η θάλασσα, για να μας υποδεχτεί και να μας καλέσει…