Αφαιρέθηκαν οι «Γαλάζιες Σημαίες» από 38 ελληνικές ακτές.
Ελλάδα

Αφαιρέθηκαν οι «Γαλάζιες Σημαίες» από 38 ελληνικές ακτές.

Οι «Γαλάζιες Σημαίες» αφαιρέθηκαν από 38 ελληνικές ακτές, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος. Ανάμεσά τους…