ΛΕΦΤΑ

Δώρο Πάσχα 2018: Πότε καταβάλλεται και ποιοι το δικαιούνται

17 Μαρτίου 2018 Θανάσης Κατσάνης 0

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους Δώρο Πάσχα. {–Διαβάστε περισσότερα–}