Δώρο Πάσχα 2018: Πότε καταβάλλεται και ποιοι το δικαιούνται
Ελλάδα

Δώρο Πάσχα 2018: Πότε καταβάλλεται και ποιοι το δικαιούνται

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται να λάβουν από…