Λάρισα: «Πύκνωσε» το δίκτυο των φωτεινών σηματοδοτών και διαβάσεων πεζών στην οδό Βόλου.
Λάρισα

Λάρισα: «Πύκνωσε» το δίκτυο των φωτεινών σηματοδοτών και διαβάσεων πεζών στην οδό Βόλου.

Δυο νέοι σηματοδοτούμενες διαβάσεις πεζών επι της οδού Βόλου, τέθηκαν σε λειτουργία, πριν μερικές ημέρες. Σε Πιο συγκεκριμένα οι διαβάσεις…