Λάρισα: Φυτεύτηκαν 180 δένδρα στο πλαίσιο εθελοντικής δενδροφύτευσης
Λάρισα

Λάρισα: Φυτεύτηκαν 180 δένδρα στο πλαίσιο εθελοντικής δενδροφύτευσης

Όταν τόσα παιδιά μετέχουν σε δράση δενδοφύτευσης, τότε όλοι μας…