Χρηματοδότηση έργων

Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και διαρροών – χρηματοδότηση στον Δ. Τεμπών

Ολοκληρώθηκε από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ η διαδικασία της αξιολόγησης και της εξέτασης των ενστάσεων για την δράση «Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών». Μεταξύ των [.....]

Χρηματοδότηση έργων διαχείρισης αποβλήτων στη Λάρισα

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, ανακοινώνουν τη χρηματοδότηση της ωρίμανσης των [.....]