Ολοκλήρωση της δυνατότητας εκτατικής και ημισταυλισμένης χοιροτροφίας σε δάση
Αγροτικά - Κτηνοτροφικά Θεσσαλία

Ολοκλήρωση της δυνατότητας εκτατικής και ημισταυλισμένης χοιροτροφίας σε δάση

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Περιφέρειας Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ.…