Αύξηση της στάθμης της θάλασσας φέρνει η κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα
Ελλάδα

Αύξηση της στάθμης της θάλασσας φέρνει η κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα

Λόγω της κλιματικής αλλαγής αναμένεται μείωση των βροχοπτώσεων , αύξηση της θερμοκρασίας και αύξηση της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας Πολλαπλές,…