Απαγόρευση αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στα εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Λάρισας
Θεσσαλία Λάρισα

Απαγόρευση αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) στα εσωτερικά ύδατα της Π.Ε. Λάρισας

Την απόφαση για την απαγόρευση ενάσκησης της αλιείας (επαγγελματικής και…