Το οδικό δίκτυο σε περιοχές του Τυρνάβου βελτιώνει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας νέο έργο για την ενίσχυση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της, στο Δήμο Τυρνάβου.

Το έργο είναι συνολικό προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και περιλαμβάνει συντηρήσεις και αποκαταστάσεις οδοστρώματος, τεχνικά έργα, νησίδες, κράσπεδα, αποστραγγιστικές τάφρους, κάθετη σήμανση και διαγράμμιση.

«Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει ένα από τα ασφαλέστερα οδικά δίκτυα στη χώρα» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

«Με ολοκληρωμένο σχέδιο, συστηματική προσπάθεια και σε συνεργασία με τις τεχνικές μας υπηρεσίες παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει ανάγκη προκειμένου οι πολίτες να μετακινούνται με ασφάλεια.

Τα έργα μας ικανοποιούν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, βελτιώνουν την καθημερινότητα, δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και συντηρούν θέσεις εργασίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.