Δήμος Τεμπών: Αντικατάσταση πεζοδρομίων 210.527,00 € – στον Πυργετό

Σε νέο έργο «αντικατάστασης  πεζοδρομίων», προϋπολογισμού 210.527,00 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και  ίδια έσοδα, προχωρά ο Δήμος Τεμπών.
Ειδικότερα, σε πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, εγκρίθηκε το σύμφωνο αποδοχής των  όρων ένταξης του ανωτέρω έργου για  χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
Σε σχετική του δήλωση ο δήμαρχος κ. Μανώλης, τόνισε τα εξής:
«Ο Δήμος  Τεμπών, ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, διεκδικεί χρηματοδοτήσεις και υλοποιεί έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.
Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν, έχουν ως στόχο την εναρμόνιση της εισόδου του οικισμού με τον ευρύτερο οικισμό του Πυργετού  και τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών. Τα συγκεκριμένα πεζοδρόμια, έχουν υποστεί φθορές με αποτέλεσμα να καθίστανται επικίνδυνα για τους πεζούς.  Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τεχνική Υπηρεσία μας για την αποδοτική συνεργασία υλοποίησης του  έργου».
Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, ο εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την αντικατάσταση των πεζοδρομίων στον Πυργετό είναι οι εξής:
1. Αποξήλωση υφιστάμενων πεζοδρομίων.
2. Αποξήλωση και αντικατάσταση κρασπεδόρειθρων συνολικού μήκους 1.440 μ., εκατέρωθεν του δρόμου.
3. Διαμόρφωση και τσιμεντόστρωση πεζοδρομίων με οπλισμένο σκυρόδεμα και δομικό πλέγμα.
4. Πλακόστρωσή τους με πλάκες πεζοδρομίου και διαμόρφωση όδευσης τυφλών με την πλακόστρωση ειδικών πλακών σε όλο το μήκος των πεζοδρομίων εκατέρωθεν του δρόμου.
5. Όπου υφίστανται τσιμενταύλακες απορροής ομβρίων υδάτων, θα καλυφθούν με σχάρες για τη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών.
Στις εισόδους των ιδιοκτησιών καθώς και σε διασταυρώσεις με άλλες οδούς, θα τοποθετηθούν εγκιβωτισμένοι αγωγοί ομβρίων υδάτων.