Για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Γυναικών

Ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης Τυρνάβου «Πόλη που θέλουμε» Σάμερ Αθανάσιος Αμάρι έκανε την ακόλουθη δήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Γυναικών.

Η 25η Νοεμβρίου έχει οριστεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών για να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση.

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την ισότητα των φύλων και την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης σε βάρος των γυναικών.

Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που παρατηρούμε φαινόμενα κακοποίησης είτε λεκτικής είτε σωματικής κατά των γυναικών. Μπορεί κατά τον 19ο αιώνα η γυναίκα να γίνεται σεβαστή και μέσα από τους κοινωνικούς της αγώνες να αποκτά κοινωνική θέση και δικαιώματα και να γίνεται ισότιμη προς τον άνδρα.

Παρ’ όλα αυτά, η βία που δέχονται οι γυναίκες καθημερινά λαμβάνει διάφορες εκφάνσεις. Οι γυναίκες δέχονται βία μέσα στα πλαίσια της οικογένειας.

Ο άνδρας με την άσκηση κάθε μορφής βίας δείχνει την εξουσία του και την ισχύ του. Ασκείται σε πολλές περιπτώσεις σωματική βία, η οποία μπορεί μερικές φορές να προσβάλλει σοβαρά την σωματική ακεραιότητα του θύματος.

Άλλη μορφή βίας είναι η σεξουαλική. Παράλληλα, υπάρχουν περιπτώσεις συναισθηματικής και ψυχολογικής βίας, που αναδεικνύoυν τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλα, στοιχείο της σύγχρονης κοινωνίας.

Αλλά, και η οικονομική βία, η οποία υποδηλώνει την πλήρη εξάρτηση της γυναίκας από τον άνδρα. Συνεπώς, κεντρική συνιστώσα στις σχέσεις των δύο φύλων είναι η αποδοχή του άλλου, ο αλληλοσεβασμός, η αναγνώριση των δικαιωμάτων και των αναγκών του άλλου φύλου.

Έτσι, η Πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει για την ύπαρξη πλήρους νομοθετικής και ουσιαστικής κατοχύρωσης της ισοτιμίας των δύο φύλων. Τέλος, η ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου της κοινωνίας θα συμβάλει στην αναγνώριση των δικαιωμάτων των δύο φύλων.

 

ΚΑΤΣΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

κατσάνης, youtube.com