Αντιδράσεις για τον αποκλεισμό της συνδεδεμένης στο καλαμπόκι στην Θεσσαλία

Πληθαίνουν τα παράπονα των Θεσσαλών αγροτών και κυρίως των νομών Λάρισας και Καρδίτσας, καθώς βρίσκονται εκτός συνδεδεμένης ενίσχυσης στο καλαμπόκι σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ που θα ισχύσει από φέτος έως το 2027.

Οι αγρότες θεωρούν άδικο το συγκεκριμένο μέτρο που τους εξαιρεί πριμοδοτώντας άλλες περιοχές εκτός του Θεσσαλικού κάμπου για την καλλιέργεια καλαμποκιού που φέτος μάλιστα θα δοθεί επιδότηση 55 ευρώ/στρέμμα.

Συγκεκριμένα στο νομό Λάρισας σχεδόν όλες οι περιοχές που παράγεται καλαμπόκι βρίσκονται στο “κόκκινο” εκτός των περιοχών της Ελασσόνας. Ειδικότερα, σε περιοχές του κάμπου, όπως τα Φάρσαλα και την Χάλκη και τις παρακάρλιες περιοχές, οι οποίες αποτελούν τις πιο παραγωγικές και εύφορες περιοχές της χώρας, οι αγρότες βρίσκονται εκτός συνδεδεμένης ενίσχυσης από το Καλαμπόκι.

Ο λόγος είναι οι εδαφολογικοί χάρτες του προγράμματος νιτρορύπανσης του 2015 που υποστηρίζουν, ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει μικρότερη ποσότητα νερού και νερό κακής ποιότητας.

Η εξαίρεση ενίσχυσης από το καλαμπόκι έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στους αγρότες του καμπου, που ζητούν την επανεξέταση των εδαφολογικών χαρτών που κατατέθηκαν στην Κομισιόν και που πολλές περιοχές της Θεσσαλίας τιμωρούνται κατ΄αυτό τον τρόπο. Ζητούν να πάρουν θέση οι βουλευτές του νομού, και να παρέμβουν άμεσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να βρεθεί λύση και να μην χαθεί χρήμα από την περιοχή.

Πηγή: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – Γ.Γ.