Έκκληση για εκταφές στα κοιμητήρια Τυρνάβου και Αμπελώνα


Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό Κοιμητηρίων του Δήμου Τυρνάβου η παραχώρηση τάφων είναι τριετούς χρήσης. 

Λόγω της πιεστικής έλλειψης χώρων ταφής καλούμε όλους τους συγγενείς όσων έχουν ταφεί στα Κοιμητήρια Τυρνάβου και Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου  μέχρι και  το 2017, να προσέλθουν άμεσα  έως 30/11/2022, στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου Τυρνάβου (τηλ 2492350157), προκειμένου να προγραμματιστεί η εκταφή του οικείου τους.

Μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης ημερομηνίας και  λόγω της πιεστικής έλλειψης θέσεων ταφής, η αρμόδια υπηρεσία θα προβεί αναγκαστικά σε εκταφές, όπως προβλέπουν η Κανονιστική Διάταξη Λειτουργίας των Κοιμητηρίων και ο σχετικός νόμος.

Ο Δήμος Τυρνάβου  ζητά την  κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών, ώστε να βρεθεί λύση σε  ένα μείζον πρόβλημα που αφορά ολόκληρο το Δήμο.

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google