ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΑΓΟΡΙΑΝΗ ΚΑΙ ΑΡΑΧΩΒΑ