400.600 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘’ΑΡΓΟΣ‘’ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του Προγράμματος ‘’ΑΡΓΟΣ’’ ενέκρινε χρηματοδότηση 400.600 ευρώ προς τον Δήμο Τυρνάβου για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς .

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων
συντροφιάς του Δήμου Τυρνάβου, σε εκτός σχεδίου πόλεως αγροτεμάχιο
εκτάσεως 16.249,28 m 2 , στη θέση «Σαρακίνα» της Δημοτικής Κοινότητας
Αμπελώνα, ιδιοκτησίας του Δήμου Τυρνάβου.

Η πρόσβαση στο χώρο γίνεται μέσω υφιστάμενης δημοτικής οδού πολύ
καλής βατότητας.

Μετά το τέλος των εργασιών θα έχει δημιουργηθεί μια ολοκληρωμένη
εγκατάσταση καταφυγίου:
• Κτίριο 1 : Ένας χώρος αναμονής και εξέτασης στον οποίο θα υπάρχει και το
γραφείο του κτηνιάτρου και ένας χώρος χειρουργείου.
• Κτίριο 2 : Ενιαίος χώρος κλουβιών νοσηλείας στο χαμηλό τμήμα του κτιρίου,
ενώ στο υπερυψωμένο, δύο χώροι για γάτες με προθάλαμο, χώρος γραφείου
προσωπικού, χώρος αποθήκης τροφών, χώρος πλυντηρίου και W.C.
• Κτίριο 3 : Χώρος απομόνωσης των ζώων.
• Στον περιβάλλοντα χώρο κατασκευάζονται 40 κλουβιά φιλοξενίας ζώων.
• Οι χώροι θα φωτιστούν κατάλληλα και θα διαμορφωθούν διάδρομοι
κυκλοφορίας αυτοκινήτων και θέσεις στάθμευσης με χαλίκι.
• Το οικόπεδο θα φραχτεί με συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, ύψους 2,00 m
στερεωμένο σε σιδηροπασσάλους γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα.
Το κτίριο θα υδρεύεται από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑ Τυρνάβου.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση
ενός διαρκώς αυξανόμενου προβλήματος που είναι η διαχείριση των
αδέσποτων ζώων. Το καταφύγιο θα παράσχει αποτελεσματική φροντίδα στα
ζώα, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής τόσο αυτών και των κατοίκων αλλά και την εικόνα του Δήμου.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια ακόμα έγκριση ενός σπουδαίου έργου στο Δήμο μας γεγονός το οποίο αποδεικνύει αφενός μεν τη σοβαρή προεργασία των υπηρεσιών του Δήμου, αφετέρου την ειλημμένη πολιτική της νυν Δημοτικής Αρχής να πράξει τα δέοντα για την επίλυση του χρόνιου ζητήματος των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και την αισθητή αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών.