Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου

Την Πέμπτη 13 του μηνός Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:30΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022 και την αριθ. πρωτ. 375/39167/2-6-2022 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Επί αιτήσεως της Επιτροπής Αποκατεστημένων Κτηνοτρόφων Περαχώρας, ενάντια στην κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων στην περιοχή τους.
 2. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στο Δήμο Τυρνάβου.
 3. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στον οικισμό Λυγαριάς της Κοινότητας Τυρνάβου.
 4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την πολυετή εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου.
 5. Απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής μισθωμάτων κυλικείου εντός του Κ.Α.Π.Η. Τυρνάβου.
 6. Έγκριση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης επί της από 25-01-2022 (αριθ. καταχ. ΑΓ9/25-01-2022) αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.
 7. Καθορισμός πρόσθετης αμοιβής για την απόκρουση της από 29-09-2021 έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας.
 8. Ορισμός νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ).
 9. Έγκριση της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγηση του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών.
 10. Έγκριση τροποποίησης άδειας λειτουργίας ως προς την δυναμικότητα, του Χριστοδούλειου Βρεφικού Σταθμού του Δήμου Τυρνάβου.
 11. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τυρνάβου για την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού στις σχολικές μονάδες του Δήμου Τυρνάβου.
 12. 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2022.
 13. Έγκριση αποζημιώσεων λόγω πράξης εφαρμογής περιοχής Αμπελώνα.
 14. Ονοματοθεσία ανωνύμων δημοτικών οδών στον Αμπελώνα.
 15. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 16. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 18. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.
 19. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΣΤΕΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ» της ΛΟΖΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.
 20. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της εγκατάστασης «ΒΟΥΣΤΑΣΙΟΥ (40 ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)» του ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.