ΤΥΡΝΑΒΟΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ

Την Τρίτη 20/09/2022 πραγματοποιήθηκε αγιασμός στο μόλις πρόσφατα ανακατασκευασθέν κτίριο των Συλλόγων Πολυτέκνων και Τριτέκνων Τυρνάβου.

Ο Αγιασμός τελέστηκε παρουσία του Δημάρχου κυρίου Γιάννη Κόκουρα  ενώ μεταξύ άλλων  παρέστησαν ο κ. Κατσαρός Χριστόφορος, ο επίτιμος Πρόεδρος Πολυτέκνων κ. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος Πολυτέκνων κ. Παπαϊωάννου Χρήστος, ο κ. Μπίκας Θανάσης, η κ. Παπαθεοδώρου Ζωή, η κ. Στουμπογιάννη Αικατερίνη, ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ.  Χαρισούλης Βασίλης, ο Πρόεδρος Τριτέκων κ. Χατζημίχος Ιωάννης, η κ. Γούσια Αικτερίνη, η κ. Ταμπόση Χρύσα, ο κ. Ζαχαρακούλης Νίκος, η κ. Παπλέκα Ελένη και η κ. Τάνα Παναγιώτα.