Εγκρίθηκε η κατασκευή υπόγειων αγωγών άρδευσης στην Ελάτεια

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Τεμπών, με ομόφωνη απόφασή της, έδωσε την έγκριση υπογραφής της σύμβασης του έργου “Κατασκευή υπόγειων αγωγών άρδευσης Ελάτειας” συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ με το ΦΠΑ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 και οδηγεί στην υπογειοποίηση αγωγών σε μήκος περίπου 14,8 χιλιομέτρων για την άρδευση 1.914 στρεμμάτων αγροτικής γης.

“Ως δημοτική Αρχή στηρίζουμε στην πράξη τον πρωτογενή τομέα σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, την Τεχνική μας Υπηρεσία και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020” δηλώνει ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης

“Σκοπός του έργου είναι η μείωση απωλειών νερού οι οποίες παρουσιάζονται λόγω της παλαιότητας των υφιστάμενων επιφανειακών αγωγών. Επίσης, μέσω της υπογειοποίησης των αγωγών γινεται πολύ καλύτερη η διαχείριση του αρδεύσιμου νερού, κάτι που είναι και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα με το εν λόγω έργο” προσθέτει ο Δήμαρχος.