Οι αγιασμοί στα σχολεία του Δήμου Τυρνάβου:


Οι ώρες που θα πραγματοποιηθούν οι αγιασμοί στα σχολεία του Δήμου Τυρνάβου:

1 Νηπιαγωγείο Τυρνάβου 1& 2 μαζί νηπιαγωγείο: 9:30
2 Νηπιαγωγείο Τυρνάβου 1& 2 μαζί νηπιαγωγείο: 10:00
3 Νηπιαγωγείο Τυρνάβου μαζί με το 5ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου: 9:00
4 Νηπιαγωγείο Τυρνάβου μαζί με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου: 9:30
5 Νηπιαγωγείο Τυρνάβου μαζί με το 4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου: 9:00
6 Νηπιαγωγείο Τυρνάβου μαζί με το 1ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου: 9:00
7 Νηπιαγωγείο Τυρνάβου: 9:00

1ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου: 9:00
2ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου: 9:30
3ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου: 9:30
4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου: 9:00
5ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου: 9:00

1ο Γυμνάσιο Τυρνάβου: 9:00
2 Γυμνάσιο Τυρνάβου: 10:00

Γενικό Λύκειο: 11.00
ΕΠΑΛ: 9:30

1ο Νηπιαγωγείο Αμπελώνα: 9:00
2ο Νηπιαγωγείο Αμπελώνα: 9:00
3ο Νηπιαγωγείο Αμπελώνα: 8:30
4ο Νηπιαγωγείο Αμπελώνα: 9:00

1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα: 8:30
2ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα: 8:30
3ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα: 8:30

1ο Γυμνάσιο Αμπελώνα: 9:00

Ενιαίο Λύκειο Αμπελώνα: 8:30

Νηπιαγωγείο Αργυροπουλίου: 9:00
Δημοτικό Σχολείο Αργυροπουλίου: 9:00

Γυμνάσιο Αργυροπουλίου: 9:00

Νηπιαγωγείο Δαμασίου: 9:00
Δημοτικό Σχολείο Δαμασίου: 9:00

Νηπιαγωγείο Δένδρων: 9:00
Νηπιαγωγείο Πλατανουλίων 9:00
Δημοτικό Σχολείο Δένδρων/Πλατανουλίων: 9:00

Νηπιαγωγείο Ροδιάς: 8:30
Δημοτικό Σχολείο Ροδιάς: 8:30

κατσάνης, youtube.com

τυρναβος, google

#αμπελωνας