ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Η Γιορτή Κρασιού Αμπελώνα, που διεξάγεται από τις 25 και μέχρι τις 28 Αυγούστου, περιλαμβάνει πλήθος εκδηλώσεων.
Παράλληλα, λοιπόν, με τις συναυλίες από εγνωσμένης αξίας καλλιτέχνες, πραγματοποιούνται παράλληλες εκδηλώσεις, με δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες.
Έτσι, την Παρασκευή 26 Αυγούστου στον χώρο της Γιορτής Κρασιού παρουσιάστηκε από την «Πολιτιστική Πυξίδα» και τον κ. Χριστόπουλο Ιωάννη η παιδική παράσταση «Η πεντάμορφη και το τέρας», ενώ το Σάββατο 27 Αυγούστου, παρουσιάστηκε από το κέντρο τέχνης και πολιτισμου «ΘΥΜΕΛΗ» η παιδική παράσταση «Το παιδικό σείστρο».
Σήμερα, 28 Αυγούστου, τέλος, από την «Πολιτιστική Πυξίδα» και τον κ. Χριστόπουλο Ιωάννη η παιδική παράσταση θα παρουσιαστεί η παιδική παράσταση «Ο Πινόκιο».
Μικροί και μεγάλοι,συνεπώς, απόλαυσαν και θα απολαύσουν υπέροχες παιδικές παραστάσεις, εκδηλώσεις που εντάσσονται στον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής να αφορά η Γιορτή Κρασιού όλη την οικογένεια!