14 Χιλιόμετρα υπόγειου αρδευτικού δικτύου για τον ΤΟΕΒ Ραψάνης

Ένα νέο έργο που έχει σαν στόχο την εξοικονόμηση ύδατος και τη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος πρόκειται να ξεκινήσει στο επόμενο διάστημα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στην περιοχή ευθύνης του ΤΟΕΒ Ραψάνης. Συγκεκριμένα πρόκειται το έργο που αφορά στην κατασκευή υπόγειων αγωγών άρδευσης συνολικού προϋπολογισμού 1,2 εκατ. ευρώ και υλοποιείται με πόρους από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 – 2020. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να εγκριθεί από την Οικονομική Επιτοπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας το αποτέλεσμα του διαγωνισμού έτσι ώστε να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης κατασκευής από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλία Κώστα Αγοραστό με τον ανάδοχο του έργου.

Εκσυγχρονίζουμε αντλητικά συγκροτήματα και υπογειοποιούμε το δίκτυο άρδευσης για τον ΤΟΕΒ Ραψάνης. Μειώνουμε το κόστος παραγωγής, μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας και βελτιώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Πρόκειται για ένα έργο ζωής που στηρίζει τους ανθρώπους της παραγωγής δίνοντας τους κίνητρα να συνεχίσουν να παράγουν. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Ραψάνης, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 – 2020, υλοποιούμε ένα έργο ουσίας για τον αγροτικό κόσμο της περιοχής» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Το έργο αφορά την αντικατάσταση του επιφανειακού αρδευτικού δικτύου του Τ.Ο.Ε.Β. Ραψάνης, με νέο υπόγειο αρδευτικό δίκτυο μήκους περίπου 14.000μ.μ από αγωγούς από σκληρό PVC 10 atm, 12,5 atm και 16 atm, με διαμέτρους DN 160 έως DN 280. Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση νέου booster στη θέση Μεγάλη Καψάλα, η αντικατάσταση του υπάρχοντος ηλεκτρικού πίνακα στο αντλιοστάσιο του ποταμού Πηνειού με νέο ηλεκτρικό πίνακα (πίλλαρ) δύο (02) εκκινητών και η αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα του κεντρικού αντλιοστασίου με νέο ηλεκτρικό πίνακα (πίλλαρ) ενός (01) εκκινητή. Το έργο ολοκληρώνεται με την προμήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων υδροληψιών διπλού ή ενός στομίου καθώς και των συσκευών ασφαλείας του δικτύου. Με την κατασκευή και τον εκσυγχρονισμό του νέου δικτύου θα εξασφαλιστεί μείωση απώλειας νερού σε σχέση με το επιφανειακό δίκτυο.