Ανακοίνωση για τα voucher στον βρεφονηπιακό σταθμό “Αγία Λαύρα” της ΚΕΔΗΤ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022, θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα ωφελουμένων για το πρόγραμμα

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία, σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης», περιόδου 2022 – 2023.

Όσοι γονείς λάβουν αξία τοποθέτησης (voucher) και επιθυμούν την εγγραφή των παιδιών τους στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αγία Λαύρα, μπορούν μέχρι και την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022  να παραδώσουν άμεσα την αξία τοποθέτησης (voucher) στα γραφεία της Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ), Δημαρχείο, 2ος όροφος, ώρες 07:30-15:00, τηλ. 2492350170-171, είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail : demekat@otenet.gr .

Προς αποφυγή του συνωστισμού που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και για τη διευκόλυνση των γονέων, υπογραμμίζεται ότι οι ωφελούμενοι μαζί με την αξία τοποθέτησης voucher θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και την εκτύπωση με τη μοριοδότηση επιλογής τους, έτσι ώστε στην περίπτωση που ο αριθμός των voucher που θα δεχτούμε υπερβαίνει τον αριθμό των βρεφών και νηπίων που μπορούν να φιλοξενηθούν στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αγία Λαύρα σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του σταθμού, η επιλογή θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση.

Οι αιτούσες θα μπορούν να δουν το οριστικά αποτέλεσμα της αίτησης τους στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr, «Οριστικά αποτελέσματα»).

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγία Λαύρα λειτουργεί τα τελευταία 15 χρόνια με άρτια εκπαιδευμένο παιδαγωγικό και λοιπό προσωπικό παρέχοντας υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την ασφαλή φιλοξενία των παιδιών καθώς και την σωματική, συναισθηματική και εκπαιδευτική ανάπτυξή τους. Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγία Λαύρα μπορεί θα φιλοξενήσει και φέτος, όπως ορίζεται στην άδεια λειτουργίας του, 22 βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών και 11 νήπια από 2,5 ετών έως 4 ετών.