Με τι λεφτά θα πληρωθεί ο εργολάβος για τις εργασίες στην πλατεία Τυρνάβου;

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην πλατεία του Τυρνάβου δεν θα μιλήσω περί αισθητικής  και χρησιμότητας των εργασιών. Αυτά θα τα κρίνουν οι πολίτες ως χρήστες του χώρου. Εγώ  υποβάλω στον κ. Δήμαρχο μια σειρά ερωτημάτων που θέτουν οι πολίτες τώρα που βλέπουν το αποτέλεσμα.

  1. Ποιος μηχανικός έκανε την μελέτη για τις εργασίες στην πλατεία του Τυρνάβου;
  2. Πόσο κόστισε και πώς πληρώθηκε ο μελετητής;
  3. Ποιος ήταν ο επιβλέπων της μελέτης;
  4. Οι εργασίες έγιναν βάση της μελέτης ή έγιναν αλλαγές;
  5. Το τελικό κόστος των εργασιών είναι όσο προβλέπονταν αρχικά ή υπάρχουν υπερβάσεις;
  6. Που θα βρείτε τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να πληρώσετε τον εργολάβο;

Τις απαντήσεις  κ. Δήμαρχε να τις δώσετε δημοσίως για να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες.

Τσιόπας Χρήστος δημ συμβ ΣυνΠολιτεια