Τα θέματα της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου

Την Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022 και ώρα 19:30΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4555/2018, τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022 και την αριθ. πρωτ. 375/39167/2-6-2022 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση εκμίσθωσης κυλικείου εντός του ΚΑΠΗ Δελερίων.
 2. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 3. Καθορισμός οικονομικού τιμήματος για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης εντός του Ο.Τ. 208 του ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα.
 4. Ορισμός Ειδικής Επιτροπής επιλογής παιδιών και μοριοδότησης στους παιδικούς/βρεφικούς σταθμούς Δήμου Τυρνάβου.
 5. Έγκριση δαπάνης του Κληροδοτήματος «Δημητρίου και Ραλλούς Τζάλιου» για την εκτέλεση δικαστικής απόφασης. – Εξουσιοδότηση Δημάρχου.
 6. Κατανομή επιχορήγησης ΚΑΠ έτους 2022 (4η – 6η μηνιαία κατανομή) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (αριθ. πρωτ. 45684/8-7-2022 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
 7. Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (αριθ. πρωτ. 45692/8-7-2022 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
 8. Έγκριση της διαδικασίας υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγηση του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών.
 9. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2022.
 10. Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2022, κατά το β΄ τρίμηνο του 2022.
 11. Εφαρμογή προγράμματος περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στον Δήμο Τυρνάβου (παραχώρηση χώρου σε εθελοντή κτηνίατρο).
 12. Επί προτάσεως ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Συν Πολιτεία», αναφορικά με την λειτουργία και λήψη αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων.