ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας επισκέφθηκε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου, στο οποίο πραγματοποιούνται επισκευαστικές εργασίες.
Ειδικότερα ο Δήμαρχος, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου, Δημήτρη Γερακίνη, είχε τη δυνατότητα να διαπιστώσει την πρόοδο των εργασιών.
Ο Δήμαρχος Τυρνάβου εξέφρασε την ικανοποίηση του για την πρόοδο των εργασιών, οι οποίες αναμένεται θα έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου.
Τέλος, ο Δήμαρχος δήλωσε για ακόμα μια φορά πως η νυν Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει απρόσκοπτα τις εργασίες για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών του Δήμου Τυρνάβου.