ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ 2ο Δ.Σ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας επισκέφθηκε το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα στο οποίο πραγματοποιούνται επισκευαστικές εργασίες.

Ειδικότερα ο Δήμαρχος, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου, Δημήτρη Γερακίνη, είχε τη δυνατότητα να διαπιστώσει την πρόοδο των εργασιών.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών, οι οποίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου.

Τέλος, ο Δήμαρχος επανέλαβε την πάγια θέση για συνεχή βελτίωση των εκπαιδευτικών υποδομών του Δήμου Τυρνάβου τονίζοντας πως αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται εργασίες σε πάνω από δέκα διαφορετικές σχολικές μονάδες σε όλη την έκταση Δήμου μας αποδεικνύοντας έμπρακτα πως οι δράσεις και οι πολιτικές για τους νέους του τόπου αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα.