Μεσάζοντα σε τιμή ευκαιρίας λέει πως βρήκε ο Δήμαρχος και του δίνει 620.000 ευρώ

Με μεγάλη ένταση, κατά την τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, θέσαμε το θέμα των 620.000 ευρώ που ο Δήμαρχος δίνει σε μεσάζοντα.

Ο δήμαρχος πριν από έναν χρόνο βρήκε έναν μεσάζοντα.

Ο μεσάζοντας θα κάνει αυτό που δεν μπορεί ο Δήμος.

Ο μεσάζοντας  θα κάνει απ’ ευθείας ανάθεση των μελετών, πιθανόν σε συγκεκριμένα μελετητικά γραφεία.

Οπότε όλα θα γίνουν χωρίς διαγωνισμό, χωρίς την έγκριση της τεχνικής υπηρεσίας, χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην τοποθέτηση του ο δήμαρχος είπε πως ο μεσάζοντας είναι καλή επιλογή γιατί η τιμή είναι ‘’τιμή ευκαιρίας’’ προκαλώντας όπως ήταν φυσικό την οργισμένη αντίδρασή μας.

Έτσι ο Δήμαρχος υλοποιεί κυβερνητικές αποφάσεις που άνοιξαν τον δρόμο ώστε όλα να κατευθύνονται με συνοπτικές διαδικασίες σε λίγους και γνωστοί ενδιάμεσοι  να πολιορκούν το δημόσιο χρήμα.

Φυσικά ευθύνη φέρει και η παράταξη Πόλη που Θέλουμε που έδωσε την έγκριση και συμφώνησε με αυτή την διαδρομή των χρημάτων. Ζητήθηκε από τους εκπροσώπους της να επανατοποθετηθούν (στην περίπτωση που η θέση τους προέκυψε από αμέλεια), αλλά δεν υπήρξε αντίδραση, δίνοντας έτσι νομιμοποίηση στις κινήσεις του Δημάρχου.

Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θα προσπαθήσουμε με κάθε μέσο να αλλάξουμε την απόφαση του Δημάρχου.

 

 Τσιόπας Χρήστος

δημ συμβ ΣΥΝΠΟΛΙΤΕΙΑ