Ανοίγει το Σάββατο 2 Ιουλίου το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Τυρνάβου.

Με απόλυτη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων για την προστασία από τον Covid-19 ανοίγει τις πύλες του το Σάββατο 2 Ιουλίου 2022, στις 10.00 το πρωί, το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Τυρνάβου.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.ΔΗ.Τ.) (οδός Στ.Καράσου 1, στο 2ο όροφο του Δημαρχείου Τυρνάβου). Για διευκρινίσεις και πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2492350170 & 2492350171.

 

Ώρες λειτουργίας Κολυμβητηρίου:

Το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες 08:00 – 22:00, Σάββατο-Κυριακή τις ώρες 10:00 – 22:00

 

Δικαιολογητικά ανά κατηγορία

Για παιδιά εώς 14 ετών(μόνο με τη συνοδεία κηδεμόνα):

• Ιατρική βεβαίωση παιδιάτρου όπου θα πρέπει να βεβαιώνει – αναγράφει ότι το παιδί είναι καρδιολογικά και δερματολογικά υγιές ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ COVID-19 για να συμμετέχει σε πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης σε Δημοτικό Κολυμβητήριο.

• Αίτηση εγγραφής του παιδιού από τον γονέα

• Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του γονέα.

 

Για παιδιά από 15 έως 18 ετών:

• Ιατρική βεβαίωση παθολόγου όπου θα πρέπει να βεβαιώνει – αναγράφει ότι το παιδί είναι καρδιολογικά και δερματολογικά υγιής ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ COVID-19 για να συμμετέχει σε πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης σε Δημοτικό Κολυμβητήριο. Εναλλακτικά καρδιολόγος-δερματολόγος.

• Αίτηση εγγραφής του παιδιού από τον γονέα

• Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα

 

Για ενήλικες:

• Ιατρική βεβαίωση παθολόγου όπου θα πρέπει να βεβαιώνει – αναγράφει ότι ο ενήλικας είναι καρδιολογικά και δερματολογικά υγιής ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ COVID-19 για να αθληθεί – κολυμπήσει σε Δημοτικό Κολυμβητήριο. Εναλλακτικά καρδιολόγος-δερματολόγος.

• Αίτηση εγγραφής

• Υπεύθυνη Δήλωση

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 

Επιπλέον δικαιολογητικά για ειδικές κατηγορίες:

• Τρίτεκνη – Πολύτεκνη οικογένεια: – Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Μονογονεϊκή οικογένεια – Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή επίσημο έγγραφο που να δηλώνει την επιμέλεια των παιδιών

• ΑΜΕΑ: – Βεβαίωση αναπηρίας από ΚΕΠΑ – Απαραίτητη συνοδεία εξειδικευμένου γυμναστή όπου απαιτείται ανάλογα με την πάθηση.