Για το εγκαταλειμμένο κλειστό κολυμβητηρίου Τυρνάβου

Του: Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: Την κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ζητούν κάτοικοι του Τυρνάβου την αποπεράτωση του ημιτελούς και εγκαταλειμμένου κλειστού κολυμβητηρίου της πόλης τους προς όφελος της τοπικής κοινωνίας»

Κυρία και κύριε Υπουργοί,

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους του Τυρνάβου και σύμφωνα με ανάρτηση σε τοπική ιστοσελίδα του Διαδικτύου, το ημιτελές και εγκαταλειμμένο κλειστό κολυμβητήριο του Τυρνάβου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας που εγκλωβίζεται στον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας. Μας ενημέρωσαν οι ως άνω ότι το κτίριο παραμένει για πολλά χρόνια ένα κουφάρι, σ’ έναν εμβληματικό χώρο πρασίνου και άθλησης, στο πάρκο της Τούμπας, στην πόλη τους και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μάλιστα, χρόνο με τον χρόνο, φθείρεται και μετατρέπεται σε «σκουπιδότοπο», φτάνοντας να αποτελεί, ουσιαστικά, εστία μόλυνσης. Καταγγέλλουν οι ανωτέρω ως κοροϊδία προς τους κατοίκους της εν λόγω επαρχιακής πόλης τις όποιες ενέργειες, συναντήσεις και υποσχέσεις έχουν καταγραφεί από τους αρμοδίους φορείς και από την Πολιτεία, που από το χρονικά μακρινό πρόγραμμα «Ελλάδα 2004», μέχρι σήμερα, έχουν οδηγήσει στην εγκατάλειψη το συγκεκριμένο έργο. Ζητούν, εν κατακλείδει, οι ως άνω κάτοικοι του Τυρνάβου την ολοκλήρωση και αποκατάσταση του παραπάνω ημιτελούς και εγκαταλειμμένου κλειστού κολυμβητηρίου της πόλης τους και τη μετατροπή του σε Κέντρο Κολύμβησης, Άθλησης και Φυσιοθεραπείας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να προχωρήσετε αρμοδίως, κατά το μερίδιο ευθύνης που σας αναλογεί, τις σχετικές διαδικασίες για την αποπεράτωση του ημιτελούς και εγκαταλειμμένου κλειστού κολυμβητηρίου του Τυρνάβου και τη μετατροπή αυτού σε Κέντρο Κολύμβησης, Άθλησης και Φυσιοθεραπείας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 425/18-10-2021 Ερώτηση
Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των Δήμων της Χώρας, τη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.
Στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 2225/14-1-2020 πρόσκληση IV του Υπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων», με την οποία καθορίστηκε το συνολικό ποσό χρηματοδότησης ανά δήμο να ανέρχεται σε 600.000,00€. Κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Τυρνάβου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 17730/11-03-2020 απόφαση με τίτλο «Κατασκευή αθλητικού κέντρου Αμπελώνα» με ποσό χρηματοδότησης ύψους 600.000,00€.
Επίσης, στο πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος εντάσσεται η με αριθμ. πρωτ. 30292/19-04-2019 (Α.Δ.Α.:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) απόφαση για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του Προγράμματος, όπως προσδιορίζονται στην ΥΑ 4748/20-02-2018 (Α.Δ.Α.:6ΛΕΙ465ΧΘ7-ΧΚΛ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Από την εν λόγω επιχορήγηση, ο Δήμος Τυρνάβου χρηματοδοτήθηκε με ποσό ύψους 366.200,00€.
Επιπλέον, σας πληροφορούμε ότι οι Δήμοι της Χώρας, για την εκπλήρωση της αποστολής τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, χρηματοδοτούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), οι οποίοι εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό που ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων. Εν συνεχεία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών καθώς και λειτουργικών δαπανών τους.
Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων δημοτικών συμβουλίων υπό την εποπτεία του κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.
Ειδικότερα, από τους Κ.Α.Π. έτους 2021 έχει κατανεμηθεί στο Δήμο Τυρνάβου για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ποσό ύψους 338.160,00€. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Τυρνάβου έχει προγραμματιστεί να χρηματοδοτηθεί ισόποσα και κατά το έτος 2022.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί σε αναζήτηση στοιχείων από το Δήμο Τυρνάβου με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 78609/26-10-2021 έγγραφο και μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση θα επανέλθουμε με νεότερο, συμπληρωματικό έγγραφο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ