Δείτε τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου

Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:30΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 και την αριθ. πρωτ. 375/39167/2-6-2022 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση της από 25-01-2022 (αριθ. καταχ. ΑΓ9/25-01-2022) αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.
 2. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής ακινήτου στον Αμπελώνα.
 3. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2022.
 4. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την πολυετή εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου.
 5. Έγκριση πολυετούς εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων της Κοινότητας Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου και καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας.
 6. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Δαμασίου.
 7. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων.
 8. Λύση μισθωτικής σχέσης κυλικείου εντός του ΚΑΠΗ Δελερίων.
 9. Επί αιτήσεως του Συλλόγου Αβδελλιωτών «Η Βασιλίτσα» με την οποία ζητά την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στην Κοινότητα Τυρνάβου.
 10. Ανακατονομή επιχορήγησης ΚΑΠ (1η -3η μηνιαία κατανομή έτους 2021) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (αριθ. 100/2021 ΑΔΣ).
 11. Συγκρότηση Επιτροπής για την τήρηση των όρων του Κανονισμού Πεζοδρομίων, Οδών, Πλατειών κ.λπ. Κοινόχρηστων Χώρων–Περιπτέρων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2022.
 12. Επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλατανουλίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» για την συνδιοργάνωση της 7ης Γιορτής Αχλαδιού στα Πλατανούλια.
 13. Έγκριση συνδιοργάνωσης Γιορτής Κρασιού Αμπελώνα 2022.
 14. Επί αιτήσεως των «Γ.Σ. ΑΜΠEΛΩΝΑ 1986», «ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ» και «Α.Ο. ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ», αναφορικά με την διάθεση του συναυλιακού χώρου της Γιορτής Κρασιού κατά την περίοδο της Γιορτής Κρασιού με δυνατότητα υπεκμίσθωσης.
 15. Έγκριση διάθεσης δημοτικού χώρου για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στον Αμπελώνα.- Αίτηση κ. Καραμπίνα Νίκης.
 16. Εξέταση αιτήσεων πολιτών για παραχώρηση πολυετούς χρήσης οστεοθηκών στα Κοιμητήρια των Κοινοτήτων Τυρνάβου και Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου.
 17. Επί προτάσεως ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Νέα Δημοτική Κίνηση Τυρνάβου», αναφορικά με το περιστατικό βίας σε βάρος υπαλλήλου του Δήμου Τυρνάβου.
 18. Επί προτάσεως ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «Δράση Πολιτών», αναφορικά με το περιστατικό βίας σε βάρος υπαλλήλου του Δήμου Τυρνάβου.
 19. Επί Επιστολής-προτάσεως ψηφίσματος του Εμπορικού Συλλόγου Τυρνάβου αναφορικά με την αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στον Τύρναβο.