Ανακοίνωση πορισμάτων ΕΛΓΑ Κοινότητας Αργυροπουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι κοινοποιήθηκαν στον Ανταποκριτή ΕΛΓΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ τα Πορίσματα Εκτιμήσεων Ζημιών Φυτικής Παραγωγής της Κοινότητας Αργυροπουλίου έτους 2021 για τα εξής ζημιογόνα αίτια :

ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΑΙΤΙΟ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΖΗΜΙΑΣ

1. ΚΑΥΣΩΝΑΣ 05/08/2021

2. ΧΑΛΑΖΙ 11/08/2021

3. ΧΑΛΑΖΙ 11/10/2021

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των πορισμάτων και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις εντός 10 ημερών, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 04/07/2022 στο Δημαρχείο Τυρνάβου (1ος όροφος).

Αρμόδιος Ανταποκριτής Αργυροπουλίου: Χατζηματός Θεόδωρος, τηλέφωνο επικοινωνίας 2492350127.