Η καταστροφική πολιτική, που εκπροσωπούν και εφαρμόζουν, οι πλειοψηφία των Δημοτικών Παρατάξεων του Δ. Τυρνάβου, συνοψίζεται στην κατά πλειοψηφία απόφαση, της τελευταίας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου.

Την Τρίτη 21/06/22 στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ο δήμαρχος Τυρνάβου εισηγήθηκε την αποδοχή των όρων για την λήψη επενδυτικού δανείου ύψους 620.000 ευρώ, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την εκτέλεση του έργου «Μελέτες ωρίμανσης έργων στον Δήμο Τυρνάβου», η εισήγηση του έγινε αποδεκτή τόσο από τους Δημοτικούς Συμβούλους της Δημοτικής Αρχής στην επιτροπή καθώς και από τον εκπρόσωπο της και επικεφαλή της Δημοτικής Παράταξης «Η πόλη που θέλουμε», η Λαϊκή Συσπείρωση Τυρνάβου ήταν η μόνη που την καταψήφισε.  

Με την συγκεκριμένη απόφαση, επικυρώνεται ουσιαστικά η απευθείας ανάθεση του αναφερόμενου έργου στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του Δήμου Φυλής και η μεταφορά στο ταμείο της συγκεκριμένης Αναπτυξιακής Εταιρείας του συνόλου των χρημάτων του επενδυτικού δανείου που χρεώθηκε ο Δήμος Τυρνάβου, των 620.000 ευρώ, όταν μάλιστα σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρόεδρος της συγκεκριμένης Αναπτυξιακής Εταιρείας, ο Δήμαρχος του Δήμου Φυλής, διώκεται για τα πεπραγμένα του σε προηγουμένη θητεία ως αιρετός, από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Η συγκρότηση των Αναπτυξιακών Εταιρειών από Δήμους ,προβλέπεται με τον νόμο 4690/20 της κυβέρνησης της ΝΔ και αποτελεί το επόμενο βήμα, στην πολιτική που εφαρμόζουν σταδιακά μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα. Με την συνεχή υποχρηματοδότηση των δήμων , την υποστελέχωση των υπηρεσιών τους, οδηγούν στην υπολειτουργία σημαντικών υπηρεσιών, όπως η Τεχνική Υπηρεσία, με τελικό στόχο, την απαξίωση τους και το κλείσιμο των δημοτικών υπηρεσιών και την ανάθεση τους σε ιδιώτες μέσω των συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχημάτων, εις βάρος των δημοτών, όπως συνέβη με την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, τα ολέθρια αποτελέσματα της τα βιώνουμε πλέον όλοι μας. 

Η Δημοτική Αρχή Τυρνάβου με την απόφασή της αυτή, για ακόμη μια φορά δείχνει ότι μοναδικό της μέλημα, όπως και στο σύνολο της μέχρι τώρα θητείας της, είναι η εφαρμογή στο ακέραιο  και με υποδειγματική συνέπεια, των κατευθύνσεων που δέχεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και όταν αυτές είναι ξεκάθαρα αντιλαϊκές και αντίθετες στα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών.

Είμαστε υποχρεωμένοι ως δημότες να αντιδράσουμε σε αυτές τις πολιτικές, πρέπει να οργανωθούμε και να διαφυλάξουμε τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Να διεκδικήσουμε όλοι μαζί πρόσληψη μονίμου κατάλληλου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία όλων των Δημοτικών Υπηρεσιών καθώς και ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, πραγματοποίηση των έργων με προκήρυξη δημόσιων διαγωνισμών και με χρηματοδότηση τους από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μόνο με τον αγώνα μας μπορούμε να σταματήσουμε την συνεχή υποβάθμιση της καθημερινότητας μας.

Διαμάντω Θ. Μπασμπά

Δημοτική Σύμβουλος  

Λαϊκής Συσπείρωσης Τυρνάβου

                                    Μέλος Οικονομικής Επιτροπής Τυρνάβου