Εργασίες ανακατασκευής στο Παλιό Δημαρχείο Αμπελώνα

Συνεχίζονται στον Αμπελώνα οι εργασίες ανακατασκευής του Παλιού Δημαρχείου, όπου πρόκειται να λειτουργήσει το Νέο Πολιτιστικό Κέντρο.

Ειδικότερα στο ισόγειο του εν λόγω κτιρίου έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και πολύ σύντομα θα επαναλειτουργήσει το ΚΑΠΗ του Αμπελώνα.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας διαπίστωσε την εξέλιξη των εργασιών κατά την συνάντηση που είχε στον χώρο με την Πρόεδρο του ΚΑΠΗ Αμπελώνα, μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΚΑΠΗ καθώς και την υπεύθυνη της λειτουργίας του.

Κοινός στόχος και πεποίθηση όλων η σύντομη ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών.